Общи условия за ползване

Този уебсайт се управлява от Салон Ванет . Навсякъде в сайта термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят до Салон Ванет. Салон Ванет предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт до вас, на потребителя, при условие, че приемете всички посочени тук условия, условия, правила и обяснения.

Чрез посещение на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „услуга“ и се съгласявате да спазвате следните условия („Общи условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително, без ограничение, потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате или да използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, то няма да имате достъп до уебсайта или да не използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за предложение, приемането е изрично ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.

 

Промени в Общите условия

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от тези Общи условия, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всички промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

Информация за връзка

Въпросите относно Общите условия трябва да ни изпратите през контактната форма на тази страница .

 

Общи условия

Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки по някаква причина по всяко време.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от онлайн магазин Салон Ванет , използването на онлайн магазин Салон Ванет  или достъпа до онлайн магазин Салон Ванет  или друг контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да се отразят на тези условия.

 

Точност и пълнота на информацията

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчитат на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се обмислят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

 

Промени в онлайн магазина и цените

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим онлайн магазина (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на онлайн магазина.

 

Продукти или услуги

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно правилата ни за връщане.

Направихме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.

 

Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.

Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че ще бъдат коригирани всички грешки в Услугата.

 

Точност на таксуването и информация за профила

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които, по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Приемате да предоставите текущи, пълни и точни данни за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин. Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса си за да можем да финализираме поръчката Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщанията.

 

Грешки, неточности и пропуски

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки.

Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в онлайн магазина , включително, без ограничение, информация за ценообразуване, освен ако това се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в онлайн магазина , за да се укаже, че цялата информация в онлайн магазина е променена или актуализирана.

 

Цялостно споразумение

Неуспехът ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Общи условия и всякакви правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват пълното споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата от вас, заменяйки всички предварителни или едновременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Общи условия не трябва да се тълкуват спрямо съставителя.